!!!!'''''''''onurhilal!!!!'''''
saat  
  Ana Sayfa
  gazeteler
  Ziyaretşi defteri
  ben
  oyunlar
  anamurun'yılı
  komik fotolar
  ailem
  bilmeceler
  spederman-3
  bazımp3(sevdiğin)
  spor haberleri
  4ünlümsnsi(komik)
  telefonşakaları
  günlük burç
  TV dewbügün
  Hileler
  onurdanseçmeoyunlar
  link listesi
  Atatürk
  kocakafalar
  futbol
  4-cokuduğumsınıf
  4/c sınıfım
  4/Csınf öretmenlerim
  radyo
  PUSAT
  spederman-3oyunları
  spederman3
anamurun'yılı

Anamur"a hos Geldiniz - Anamur Yöresi Tarihi Eserler
ANAMUR YÖRESİ TARİHİ ESERLERİ
ANEMORİUM ANTİK KENTİ:
Anamur adını aldığı ve Türkiyenin en güney uç noktasında bulunan antik şehirdir. Bu şehirin ilk sahibi olarak Finikeliler bilinmektedir .Halen ayakta duran surlarla çevrilidir. Antik kentin içinde bulunan ODEON( Konser Salonu) muhteşem bir yapıya sahiptir. Tabanı genellikle şehrin her tarafında bulunan mozaiklerle süslüdür. Zaman zaman burada festivaller de düzenlenmekte konser alanı olarak kullanılmaktadır.
Anamur antik kentinde Hamam, Kral mezarları, akropol (Yüksek Şehir), gibi yerler mevcuttur. Kısacası dimdik ayakta duran bu antik kent, özellikle kral mezarlarında bulunan resimler ve şehrin genellikle her tarafında bulunan mozaikler görülmeye değer niteliktedir.

MAMURE KALESİ:
Mamure kalesi M.S. 11. yüzyılın ilk yarısında Romalılar tarafından yaptırılmıştır. Günümüze kadar sayısız onarımlar görmüş ve bu onarımlar sayesinde ayakta durabilmiştir. Kale, Kıbrıs' tan gelen Ermenilerin de yerleşim merkezi olmuştur. Selçuklular ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu himayesine geçmiştir. Kalenin içinde bulunan ve çevresindeki köylülerin halen kullandıkları cami bulunmaktadır. Bu kaleyi Karamanoğulları beyinden Mahmut Bey yaptırmıştır. Mamure kalesi de yine dimdik ayakta durmaktadır. Hatta ki Kuruluş adlı dizinin(Osmancık) büyük bir bölümü bu kalede çekilmiştir.


ALA KÖPRÜ:
Dragon çayı üzerinde Anamur-Ermenek yolu üzerinde bulunan tarihi köprü, 1230 yıllarında Selçuklular tarafında inşaa edilmiştir. Günümüzde halen kullanılmaktadır.

.KÖŞEKBÜKÜ(ASTIM) MAĞARASI:
Anamur'un Kuzeybatısında Ovabaşı köyünde bulunmaktadır. Mağaranın kalın sütunlarından anlaşıldığına göre 20.000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. Astım hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Mağaranın içi yüzlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitlerle doludur.

ÇUKURPINAR MAĞARASI(DÜDEN)
Anamur'un Kuzeyinde Torosların en yüksek yerinde bulunan mağara, derinlik açısından Türkiye 'de birinci sırada, Dünya da 2. sırada bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü ve bu araştırmalara eşlik eden ve yönlendiren Güngör TÜRKELİ ve Hasan DOĞAN' ın gayretleri ile bu kulüp araştırmalarını yapmış ve bu mağarayı keşfetmişlerdir. Halen zaman zaman araştırmalar devam etmekte olup en son derinlik noktasına ulaşılamamıştır. Şu anda yol yapılmış olup ziyaret edilebilmektedir.
AK CAMİİ:
Şehrin ortasında bulunmakta ve Karamanoğullarından kalmıştır. Caminin karşı tarafında ise bir han ve köprü bulunmaktadır

 Kaynak: www.folklorkurumu.org

Hamam

Anemurium hamamı, Romalılar zamanında yapılmıştır. Zemini mozaiklerle kaplı, 2 katlı olan hamamın giriş kapısı önündeki yazıtta şöyle yazılıdır:"Hamama hoş geldiniz, iyi temizleniniz".

Odeon

Odeon, Anemurium harabeleri içerisinde, denizden 500 m uzaklıkta sol tarafta bulunmaktadır. Roma tarzındaki oturma yerleri, yarım daire şeklinde taştan kademeli olarak yapılmıştır. Odeon'un orkestra yerinin tamamı mozaiklerle kaplıdır. Platformun her iki yanında "paradoi" veya "paradoks" denilen iki giriş kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar konser salonuna girişi sağladığı gibi sanatçıların da salona girişini sağlamaktaydı.

Mamure (Anamur) Kalesi

SilifkeAnamur karayolu üzerinde, Anamur'un 6 km güneydoğusunda deniz kenarında yer alan Mamure Kalesi'nin oturumu 23.500 metrekaredir.
3. yüzyıl veya 4. yüzyılda Romalılar tarafından yaptırılmış olan kale, sonraları Bizanslılar ve Haçlılar zamanında genişletilmiştir. Selçuklu Sultanı Aleaddin Keykubat tarafından 1221 yılında ele geçirildiği sırada yıkılan kalenin yerine bugünkü kale yapılmıştır. Daha sonra burası, Karamanoğulları ve Osmanlılar'a geçmiştir.

Bir kervansaray görünümünde olan Mamure Kalesi, en iyi korunmuş Anadolu kalelerinden biridir. Kuleleri, surları ve mazgalları halen ayaktadır. Kalenin beden duvarının üzerinde bulunan tek kitabede 1450 (Karamanoğlu ibrahim zamanı) tarihi yazılıdır. Şikari tarihine göre; "Anamur ve Taşeli'nin kâfirler tarafından zapt ve harap edilmesi üzerine Karamanoğlu Mahmut Bey (13001308) 36.000 kişilik ordusuyla düşmanı bozguna uğratıp kaleyi ele geçirmiş, mamur edip, adını Mamuriye koymuştur." kaydı geçer. Bir hendekle çevrili bulunan 36 kuleli kale, üç avludan oluşmuştur. Batı avlusunda halen ibadete açık, onarım görmüş tek minareli tarihi bir cami bulunmaktadır, iki bölümden oluşan kalede, iç içe iki sur ve surlar üzerinde kaleyi bütünüyle dolaşan ve bir taraftan bir tarafa geçişi sağlayan burçlar arasında bir yol vardır. Bu yol üzerinde 35 normal, 4 büyük olmak üzere 39 kule bulunmaktadır.

Ak Cami

Karamanoğulları döneminde 1326'da yapılan cami, daha sonra yapılan yivli minaresi ile ilgi çekicidir. Karşısında Karamanoğulları'ndan kalma bir han ve bir köprü bulunmaktadır.

Ala Köprü

Dragon çayı üzerinde 1230 yılında Selçuklular tarafından yapılmıştır. Yapımı süren AnamurSinop Atatürk karayolu bu köprüden geçmektedir.

Köşebüklü Mağarası

Anamur'un 9 km kuzeybatısında, Ovabaşı köyünde bulunan bu mağara 500 metrekarelik alana oturmuştur, içinde dikit ve sarkıtların yer aldığı bu mağaradaki tedavinin, astımlılara ve kısır kadınlara iyi geldiği yöre halkınca söylenmektedir.

Çukurpınar Mağarası (Düdeni)

Amamur'un kuzeyinde 46 km uzaklıkta 1880 m yüksekliktedir. Taşeli platosundaki Sugözü yakınında Çukurpınar yaylasındadır. 1990 yılında bulunan ve Türkiye'nin en büyük mağarası olduğu söylenen bu mağaranın tahmin edilenden de büyük olabileceği düşünülmektedir. Son araştırmalara göre 924 metreye kadar inilmiştir. Mağaracılar tarafından yapılan araştırmalar halen sürdürülmekte olup, şimdiki araştırmalara göre dünyanın ikinci büyük mağarası durumundadır.

Kaledıran Kalesi

Kentin 52 km batısında, Kaledıran köyü yakınındaki bu gözetleme kalesi ve köy kalıntıları Bizans döneminden kalmadır.

Kalınviran Örenleri

ilçe merkezinin 2 km yakınındaki eski Yunanlılar'dan kalma tapınaklar; Romalılar'dan kalma bazı mezarlar ve anıtlar; Bizanslılar dönemine ait olduğu sanılan kilise kalıntıları bulunmaktadır.

Deniz Feneri

1911 yılında Fransızlar tarafından yapılmıştır. Halen faal durumdadır.

Anamur Müzesi

Müzede etnoğrafik ve arkeolojik eserler bölümü, kütüphane, fotoğrafhane, laboratuar, konservasyon ve sanat galerisi gibi üniteler bulunmaktadır.

Arkeolojik bölümde Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Bozyazı'daki kazıda motifli altın diadem; Anamur Nekropolü'nde bulunan 36 parça ajurlu Bizans yapısı altın objeler, bronz Athena, kantar ağırlığı, müzenin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

Anamur kazılarında çıkartılan ve çoğu mitolojik sahneleri içeren bitki ve geometrik desenli insan figürlü mozaik örnekleri ile MÖ 6. yüzyıla ait ve Aydıncık'da bulunan kırmızı ve siyah figür tekniğinin en güzel uygulamaları olaıı Lekitoslar; Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait taş kitabe, mil taşlan, taş ve pişmiş topraktan heykeller ve kabartmalar, Anamur kazılarında bulunan insan yüzlü kandil örnekleri, taşın bir dantel gibi işlendiği bitkisel süs ve hayvan figürlü taş işleme örnekleri, müzede sergilenmektedir. Etnoğrafik bölümde geleneksel sanatların örnekleri, yörük eşyaları ve "Post Vanish" kilim türleri, zengin bir kolleksiyon oluşturmaktadır.

Baraj

Dragon çayı üzerinde, Anamur'a 15 km uzaklıkta, berrak ve bol sulu bir piknik alanı olmasının yanısıra alabalık da bulunmaktadır. Kentin elektriğinin bir kısmı da bu sulardan üretilir.

Coğrafi Yapı ve Nüfus

Anamur, içel ilinin batısında yeralır. Doğusunda Gülnar, batısında Antalya, kuzeyinde Karaman bulunur. Dik yamaçlarla denize alçalan Toros dağlarının eteklerinde, kuzeybatıgüneydoğu yönünde akan Sultansuyu çayının doğu kenarında Akdeniz kıyısının en güney noktasında ve Orta Toroslar'dan Karagedik dağının Akdeniz'e uzantısından oluşan Anamur Burnu'nun 7 km kuzeydoğusunda, denizden 3 km içerde kurulmuştur. Anamur ilçesinin nüfusu, 1990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 65.767'dir. Bu nüfusun 37.335'i merkez ilçede. 28.432'si köylerde yaşamaktadır.

Eğitim

Anamur ilçesinin 37 köyünde 40 ilköğretim Okulu (1.Kademe) bulunmakta ve bu okullarda 19971998 öğretim yılında toplam 1864 öğrenci eğitim görmektedir.
ilçe merkezinde 7 ilköğretim Okulu, beldelerde 2, köylerde 4 okul, 1. ve II. kademe olarak eğitim vermektedir. Bu okulların I. kademesinde toplam 5086 öğrenci, 11. kademesinde 2475 öğrenci eğitim görmektedir.

ilçede Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Kız Meslek Lisesi ve Anamur Lisesi olmak üzere 8 lise bulunmakta ve 2114 öğrenci eğitim görmektedir.

Mersin Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu 19951996 öğretim yılında eski Hükümet binasında öğrenime devam etmektedir. 19971998 öğretim yılında bu okullarda 19 kişilik öğretim kadrosu hizmet vermektedir.

Anamur İlçesinin Ekonomisi

Yüzölçümü 138.000 hektar olan ilçede, 23.634 hektar tarım alanı, 81.356 hektar orman ve fundalık alan, 33.010 hektarı tarım dışı arazidir.

ilçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. 1996 yılında 31.676 ton hububat, 14.454 ton sebze, 44.159 ton meyve üretimi yapılarak 2.879.745.000.000.TL gelir elde edilmiştir.
Orman işletme Müdürlüğü'nün 1997 yılı faaliyetleri sonucu 1.212.047.166.000.TL girdi sağlanmıştır. Anamur'un tarıma en uygun yerleri ovalık alanlardır. Dragon çayı üzerindeki regülatörle sulanan bu ovada ençok muz ve narenciye yetiştirilir, yerfıstığı ve susam ekilir. Anamur'un iklim özelliklerinin çok elverişli olması nedeniyle, özellikle seracılık ve muz üretiminde önemli ekonomik gelişmeler sağlanmıştır. Anamur'un simgesi olan Anamur muzu lezzeti nedeniyle talep görmekte ve ekonomik değerinin artmasıyla her geçen gün daha çok alanda yetiştirilmektedir.

Anamur'da el sanatları da ileridir. Dağ köylerinde kilim, heybe, çuval, çul gibi eşyalar dokunur. Koyun yününden bölgeye özgü desenlerle "Ala Kilim" ve seccade dokunmaktadır.
Dağın eteklerinden kıyıya doğru gelişen kentte, turistlerin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ve sayıda tesisler bulunmaktadır. Ev pansiyonculuğu da gelişmiş durumdadır, ilçenin kuzeyindeki Toros dağları yayla, dağ ve av turizmine çok elverişlidir

site  
   
Reklam  
   
GOOGLE  
 


Web'te Türkçe

 
atatürk  
   
oyunlar  
 
Oyunlar
 
hava durumu  
   
türk 8615 ziyaretçibur
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=